KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA REZERWACYJNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KMB KNAUBER SPÓŁKA CYWILNA: ul. Milenijna 20, 05-110 Jabłonna (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu ww. danych adresowych lub adresu e-mail: info@statkinaniebie.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail  info@statkinaniebie.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na adres: ul. Milenijna 20, 05-110 Jabłonna
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda na podejmowanie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  W przypadku żądań dotyczących danych osobowych Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, odzyskiwania należności, niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, rozpatrywać i udzielać odpowiedzi na żądanie.
  Dane mogą zostać przekazane również odpowiednim organom państwowym, w celach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wycofania zgody, w każdym czasie co nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych z prawem przed jej wycofaniem poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail info@statkinaniebie.pl
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podejmowania działań marketingowych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.